Цените са в български лева за 1 куб.м.

4.00
Транспорт със самосвал, на км.
99.00
Варов разтвор
148.00
Циментов разтвор 1:3
100.00
Бетон С 12/15